گه‌ران

السبت، 16 أكتوبر 2010

ئايه سه رده مى بيشكه وتنه ياخود قيمه ى دواكه وتنه

ناوى مامؤستاكانمان له ئاماده يى ئازادى كوران

 1. م.كامه ران (به ريوه به ر)
 2. م.ئازاد (ياريده ده ر)
 3. م.ياسين (ياريده ده ر)
 4. م.عمر
 5. م.شكر سليمان(ئابورى _كؤمه لايه تييه كان)
 6. م.انور(زوبانى عربى و ئايين)
 7. م.مهند (زوبانى عربي )
 8. م.مفيد (زوباني عربى)
 9. م . نياز (زوبانى عربى)
 10. م.قادر(ميزوو)
 11. م.فاضل(ميزوو)
 12. م.حسن شيخو(بؤفيسؤر له جكرافيا)
 13. م.محمد ميرخان (بيركارى)
 14. م.هيوا(بيركارى)
 15. م.فلاح (ئينكليزى)
 16. م . سه نكه ر(ئينكليزى)
 17. م.دلسؤز (ئينكليزى)
 18. م.محسن (كوردى)
 19. م.ابراهيم(ئابوورى)
 20. م.امجد(بيركارى)
 21. م.هيمداد (كؤمبيوته ر)                              به م نزيكانه باى بيويست جاوبيكه وتن له كه ل مامؤستايان ده كه ين

الخميس، 14 أكتوبر 2010

ئاكه دارى

ئا كه دارى خوينه رانى سه به ريز ده كه ينه وه كه سايته كه مان له بارى ئاماده كردن دايه و،به م زوانه كشت بابه ته كانى مامؤستايان و قوتابييان داده به زينين،هه روها كيشه ى فؤنتيش جاره سه ر ده كه ين...له كه ل ريزماندا

زانست(علم)له ئيسلامدا

به ئايه تى (هل يستوى)له قورئان
خودا به يانى كرد فضلى عالمـان
ئيسلام فه ضلى عاليـــــــمى داوه
به عابدى وه له كيو و سه حراوه
(طلبوا العلم فريضة)بــــــــــزانه
بؤ نير و مئ يه له ههر زه مانه
اطلبوا الـــــعلم ولو بالصــــــــين
با هه ركيز له يـــــادى نه كه ين